Phương thức thanh toán

Vietmark.com.vn chấp nhận hình thức thanh toán nào?

- Có 2 hình thức thanh toán được Vietmark chấp nhận đó là: Chuyển khoản ngân hàng; thanh toán khi nhận hàng

- Chuyển khoản ngân hàng:

Các ngân hàng áp dụng cho Vietmark


 

Qua Ngân Hàng BIDV

Tên tài khoản: Nguyễn Trung Kỳ

Tài khoản số : 21110001106379

Mở tại Ngân hàng: BIDV chi nhánh Hà Nội

Ngoài ra:

- Thanh toán tại nhà (chỉ áp dụng với những khách hàng ở Hà Nội)

Lên đầu trang